Længehusene

Her finder du information om Længehusene’s vedtægter, husorden,
vejledninger, drifts- og vedligeholdelsesmanualer og energimærke
for din bolig i Nye.

Vedtægter og vejledninger for Længehusene

Vejledninger

Her finder du drifts- og vedligeholdelsesmanualer på mange af boligens elementer.

Indvendige døre
Klinker, fliser og vinduesbundplader

Generalforsamling

Beboerne indkaldes til generalforsamling én gang om året. 
Der bliver løbende hen over året afholdt bestyrelsesmøder.