Grundejer­foreningen

Grundejerforeningen i Nye er en sammenslutning af alle parcel- og ejerforeninger i Nye.

Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser, fx i forhold til kommunen i relation til vedligeholdelse af veje, ændringer i lokalplanen osv. Grundejerforeningen står for drift og vedligeholdelse af Nye’s fællesveje, fællesarealer og fællesanlæg.

Nedenfor finder du vedtægter og vejledninger for grundejerforeningen.

Grundejerforeningen i Nye

Vedtægter og vejledninger

Her finder du vedtægter samt drifts- og vedligeholdelsesmanualer.

Generalforsamling og referater

Beboerne indkaldes til generalforsamling én gang om året. Der bliver løbende hen over året afholdt bestyrelsesmøder.